Please reload

אירועים קרובים נוספים:

מרתון הסכמים - מחזור יולי 2017 - נסגר

30/07/2017, רח' הלח"י 31, מתחם הקמפוס, בני ברק

 

מרתון הסכמים של המכון לניהול משברים במשפחה, הוא המרתון היומי היחיד מסוגו שנותן לך כלים פרקטיים תוך גישה אל הידע הרב ביותר מנשות המקצוע הטובות ביותר, העוסקות אך ורק בדיני משפחה. כאשר המטרה היא שכבר ביציאה מהמרתון תדע לעשות זאת בעצמך.

 

מרתון הסכמים של המכון לניהול משברים במשפחה, הוא המרתון היומי היחיד מסוגו שנותן לך כלים פרקטיים תוך גישה אל הידע הרב ביותר מנשות המקצוע הטובות ביותר, העוסקות אך ורק בדיני משפחה. כאשר המטרה היא שכבר ביציאה מהמרתון תדע לעשות זאת בעצמך.

 

מזניקות המרתון:

עו"ד שני ליבמן ועו"ד מורן סמון

 

סדר היום:

10:30 - 10:00  הרשמה וכיבוד קל

11:45 - 10:30  דגשים לערכית הסכמים

  • סוגי ההסכמים

  • כללי יסוד לניסוח הסכם

  • מנגנונים קיימים בהסכמים – האם ההסכם הרמטי? האם ההסכם חסין בביה"מ?

12:00 - 11:45  הפסקת רענון

14:00 - 12:00  התאמות תוכן לחוק ולפסיקה לפי הוראת שעה

  • תרחישים בלתי צפויים לתקיפת / הגנת ההסכם

  • אישור ההסכם – באיזו ערכאה

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload